ORDBLINDE-HJÆLP - RANDERS KAN, HVAD HELE DANMARK SKAL LÆRE

Hvor er det godt, at et bredt flertal i Folketinget med Venstre og Socialdemokratiet i spidsen nu har besluttet at styrke opsporingen og hjælpen til elever med ordblindhed i folkeskolen. Det er godt – men det er sandelig også på tide! For det er ufatteligt, at vi ikke er kommet længere end vi er allerede, når man tænker på, hvor store udfordringer, ordblinde møder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, som bliver mere og mere bogligt.

Jeg er stolt af, hvad Randers Realskole – i samarbejde med UU Randers og ungdomsuddannelserne - har gjort for ordblinde.

De tre lokale parter har gennem de seneste tre år skabt det tværfaglige projekt ”Ordblind i Randers” – og som senere også er blevet implementeret i afgangsklasserne på folkeskolerne.
Senest har samarbejdet udviklet sig til også at inkludere Jobcenter Randers Erhverv og Erhverv Randers for at sikre, at indsatsen at hjælpe ordblinde i job sker i forlængelse af indsatsen i Realskolen, folkeskolerne og ungdomsuddannelserne.

Det er godt gået! Her ser vi Randers vise vejen for resten af Danmark. Her viser Randers, hvordan vi sætter mennesker i centrum. Hvordan vi indretter et samarbejde med fokus på det behov og de udfordringer, vi ved, mange børn og unge og voksne mennesker lever med.

Jeg er så stolt af Randers!

”Ordblind i Randers” er selvfølgelig stadig et nyt projekt – og vi har stadig ikke fundet alle svarene på alle udfordringer. Men vi er på vej. Og alle parter er besluttede på, at man vil videre ad den vej.
En fælles indsats og samarbejde er afgørende for, at kunne give ordblinde den rigtige hjælp.
For mig er det et centralt mål, at være ordblind aldrig må blive en hindring for at tage en uddannelse og få et job, hvor man kan forsørge sig selv og familien.

Kan dette samarbejde på tværs af det private og det offentlige overføres til andre områder?
Ja, det mener jeg bestemt det kan. Jeg er sikker på, at vi kan hjælpe både unge, erhvervslivet og hele Randers Kommune, når vi arbejder sammen. Vi skal bare se potentialet – og være enige om at forfølge det sammen. Når det kan ske i forhold til ordblindhed, kan det også ske i andre sammenhænge - også med helt andre parter end dem, der har været med i ”Ordblind i Randers”.

Hvorfor skulle Randers ikke også bliver foregangs-kommune, når det gælder samarbejde om for eksempel iværksætteri, bæredygtighed og kultur mellem skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og ildsjæle i det lokale foreningsliv?

Vi kan mere i Randers, og det er faktisk okay at have ambitioner, om at ville blive bedre - også i Randers.