NATIONAL SORGPLAN FOR FAMILIER HVOR BØRN PLUDSELIG MISTER DERES MOR ELLER FAR

NATIONAL SORGPLAN FOR FAMILIER HVOR BØRN PLUDSELIG MISTER DERES MOR ELLER FAR

ADVARSEL – Et lang og personligt opslag

Først og fremmest håber jeg, at du vil gå ind og skrive under på dette borgerforslag: “Sorgberedskab til familier med hjemmeboende børn som pludseligt eller tragisk mister mor eller far” som er stiftet af Anna-Sofia Bülow Wahlgreen.
I nuværende stund har borgerforslaget 42118 der støtter, men der er behov for 50.000 støttere, for at forslaget behandles i Folketinget.


Hvorfor sætter jeg fokus på sorg og fremhæver et borgerforslag?
Jeg ved hvad det vil sige at stå alene med børn i sorg.
Mine fire børn mistede sidste år pludseligt deres far. Vi vidste ikke at han var hjertesyg, og 4 dage efter han blev indlagt, måtte jeg fortælle mine børn at deres far var død. Jeg mistede min mand og børnene, som på det tidspunkt var i alderen 2-12 år, deres far.
Jeg havde gennem sundhedsforsikring og den almindelige forsikring mulighed for, at få en krisepsykolog ud på dødsdagen og efterfølgende psykologhjælp til os alle. Jeg har et godt netværk med familie og venner, som hjalp til og støttede mig og børnene. Dertil var/er en kombination af min faglighed indenfor psykologi og min personlighed, og indstilling til livet ligeledes en styrke midt i choktilstanden og sorgen.
Jeg har valgt at sætte fokus på sorg og vil som folketingskandidat selv arbejde for, at der kommer en national sorgplan for børn og unge i sorg, og beder om at I vil skrive under på borgerforslaget. Hvis jeg ikke får nok personlige stemmer til at komme i folketinget, så er det vigtigt, at de folkevalgte er forpligtet på at tage stilling hertil. Der er her du kommer ind i billedet. Hvis du mener at:

- Familier skal have tilbud om en sorgrådgiver indenfor først døgn efter dødsfaldet
- Få relevante administrative informationer kortfattet på skrift og mulighed for hjælp hertil (af en fast sorgrådgiver) når der er behov for det.
- Hjælp til oplysninger om advokathjælp, psykologer, bank, økonomiske aftaler mv. samt lokale tilbud til familier i sorg
- Opfølgende besøg 2, 4, 6 måneder efter familiens tab.

Midt i den chocktilstand, sorg og savn man befinder sig i som forældre, er der desværre en masse bureaukrati og praktiske opgaver forbundet med at miste sin ægtefælde.
Nogle af dem der kan nævnes er bl.a.:

- Fortælle familie og venner at de også har mistet
- Ens bankkonti lukkes øjeblikkeligt, hvis man har fælles konti. Dertil økonomiske bekymringer  indtil boet er opgjort.
- I vores tilfælde tale med sundhedsvæsnet, for andre er politi og andre myndigheder involveret, + forsikringsselskaber mv.
- Man skal tage stilling til hvilken form for bodeling der er den rigtige.
- Man skal tage stilling til hvilken form for begravelse/bisættelse og uvirkeligheden af at planlægge sin ægtefældes bisættelse.
- Framelde ægtefældes aftaler og services diverse steder eks. sociale medier, abonnementer, telefon mv. – Herunder at aftaler om ophør der nogle gange skal bekræftes på ægtefældes mail, som man ikke har adgang til.
- At man skal betale for at ens egen bil kommer til kun at stå i ens eget navn. 
- Dertil gik vores hverdag jo videre med børnenes skolegang og institutionsplads. Jeg selv var på det tidspunkt ledig, jobsøgende, tog til jobsamtale og var i gang med en masteruddannelse.

Børnene og jeg klarede den akutte krise, men sorgen og savnet vil altid være med os. Ikke alle familier har samme muligheder. Hvordan disse familier hjælpes bedst muligt, kan have afgørende betydning for børns trivsel. Herunder også deres skolegang og hverdagsaktiviteter. Der er også et økonomisk tab for samfundet, hvis der ikke gøres noget. Angst, panikangst og dødsangst, depression, PTSD og fysiske reaktioner som mavepine, kvalme, opkast, hovedpine, hukommelsestab mv. kan være nogle af de følgereaktioner, hvis sorgen ikke tages alvorligt.
Borgerforslaget er godt, og sætter fokus på et vigtigt område. Jeg synes dog, at det skal udvides til også at omfatte forældre, der mister deres barn. Reaktionerne kan være de samme, og familien kan ødelægges, hvis der ikke er den fornødne hjælp. Hertil kan der være søskende, der har mistet sin bror/søster, og som ufrivilligt bliver overset i forældrenes sorg over tabet af deres barn. Disse børn har også brug for hjælp.

BRYD TABUET SÆT FOKUS PÅ SORG