HVOR ER DET FRIE VALG?

I Venstre har vi fokus på det enkelte menneske og den personlige frihed. Vi støtter de private institutioner samt frie- og privatskoler, men mest af alt vil arbejde for, at det enkelte menneske har et frit valg.

 

Regeringen har besværliggjort individets frie valg på rigtig mange områder, når det gælder børn og unge. Det er blevet svære at være privat aktør på markedet, når der tales om vuggestuer og børnehaver, både ift. opførslen af nye private institutioner, men også besværliggørelse af driften heraf.

 

På skoleområdet har regeringen heller ikke hold sig tilbage, ved at nedsætte støtten til de frie- og private skoler. Et tilskud der ellers kunne være medvirkende til at børnefamilier uden høj økonomisk kapital, stadig vil have mulighed for at kunne vælge det private alternativ.

 

Bedst som man tror, at regeringen og støttepartierne har gjort livet surt nok for dem, der gerne vil have indflydelse på eget liv og uddannelse, kommer tiden hvor det skal gå ud over de unge på landets ungdomsuddannelser. Unges mulighed for at vælge drømmegymnasiet besværliggøres nu, og forældrenes indtægt får nu også indflydelse herpå.  

 

Vi er som familier forskellige, og har forskellige værdier og interesser. Derfor er det vigtigt, at vi har mulighed for at kunne vælge forskellige alternativer, hvad enten der er tale om private eller offentlige tilbud. Vigtigst af alt må være, at barnets udvikling og læring bliver tilgodeset med respekt for netop det enkelte barn. De tilbud der er bedst for vores børn, skal vi som forældre have mulighed for selv at kunne vælge – det er os, der kender vores børn bedst.  

 

Når der tales om ungdomsuddannelser, så er det et ansvarsområde som regionerne er ansvarlige for, derfor er det vigtigt, når du skal sætte dit kryds til regionsvalget d. 16. november.

De øvrige områder forvaltes af kommunen, men selvfølgelig indenfor rammerne af de retningslinjer, som Folketinget sætter.

 

Vælg en kandidat der sætter mennesket i centrum i dag, i morgen og i fremtiden. Hvis du mangler et liberalt talerør for børnefamilier i Randers Byråd, så sæt dit kryds ved Lene Prip-Sørensen, nr. 4 på Venstres liste d. 16. november.