Grøn omstilling af Randers

FN har i denne uge offentliggjort den seneste klimarapport, og vi har i pressen kunne følge med i bekymrende reaktioner herpå, og at der er et øget behov for at gøre noget ekstra.

I Randers arbejdes der allerede med et fokus på FN's verdensmål og med ’Randers Klimaliga’

er Randers kommune kommet godt i gang med at have fokus på bæredygtighed. Natur og miljø er et område der fortsat må og skal prioriteres, men når der tales bæredygtighed, så mener jeg at det skal tænkes ind i et større perspektiv. Randers kommune tilbyder allerede nu en bred rådgivning til virksomheder, men kommunen skal i langt højere grad kunne tilbyde fokuseret rådgive om eks. grøn omstilling, god ledelse og sociale forhold når der tales om bæredygtighed. Et sted hvor virksomheder, foreninger eller kommunens egne institutioner får vejledning og hvor vidensdeling skaber handling på tværs af virksomheder, institutioner og organisationer.

Efter min mening skal vi kanalisere flere ressourcer til den grønne omstilling. Her tænker jeg ikke opgaven er løst ved blot at kaste flere penge i projekter der aldrig bliver implementeret, men at vi også i højere grad udnytter de ressourcer der allerede er i kommunen. Her tænker jeg særligt på de mange medarbejdere med kvalifikationer og kompetencer indenfor området, som er spredt rundt i kommunen.

Her et område hvor vi alle kan gøre os lidt mere umage. Vi kan ikke bare forvente at den grønne omstilling sker af sig selv derfor skal såvel små som store virksomheder have mulighed for at få den rette vejledning til en grøn omstilling.

Vi kan i Randers godt gøre lidt mere…


FN-s Verdensmlpng