Et system der i den grad skal ændres!

Et system der i den grad skal ændres!
På Tv2 kan man d. 31.07.21 læse, om et system som er til for systemets skyld. De seneste 6 måneder har jeg selv modtaget dagpenge, men har netop frameldt mig, da jeg starter i job i næste uge.
Jeg kan i den grad genkende de problematikker der rejses i artiklen både for den jobsøgende men i høj grad også for virksomhederne.
Fra det øjeblik du melder dig ledig træder du ind i et system, som er præget af kontrol og mistillid. Dertil bliver man konstant mindet om, at man nemt kan miste retten til dagpenge. Ved at hver henvendelse afsluttes med trusler om, at man mister retten til dagpenge, hvis ikke det ene eller andet… Det er efter min mening en uhensigtsmæssig måde at fremme dialog og samarbejde på.
Dertil er der uendelig meget dokumentation, også noget som du skal udfylde, men som reelt ikke bliver brugt på jobcentret. I min optik går det ind under kategorien ”pseudo arbejde”, og det er noget der virker til, at være en del af i dette system. Alt andet lige må det kunne gøres på en lidt smartere måde. Der skal fokuseres på den enkeltes kvalifikationer, kompetencer og muligheder. For mig vil det være ideelt, hvis man som ledig slet ikke er tvunget til at søge et bestemt antal stillinger. På den måde kan man koncentrere sig om, at skrive de gode ansøgninger til de steder, hvor man faktisk gerne vil ansættes. Virksomhederne får seriøse ansøgninger og der bliver ikke brugt unødvendige ressourcer i forbindelse med en ansættelsesproces.
Vi står overfor et system, som grundlæggende skal ændres. Selvom det uden tvivl vil være tidskrævende og, at der alt andet lige vil være en økonomisk udskrivning i forbindelse med en sådan ændring, så er jeg overbevist om at det på den lange bane vil være givende både for den enkelte borger, som hurtigere kommer i job igen. Et bedre samarbejde mellem jobcentret og virksomhederne vil give de rigtige medarbejdere til virksomheden, og mon ikke også arbejdsmiljøet for jobkonsulenterne bliver forbedret?
Det kunne være interessant at høre, virksomhedsejere men også lediges erfaringer med problemstillingen her i Randers kommune, så kontakt mig endelig, hvis du kan bidrage med input til debat. Jeg kommer gerne ud til en dialog om problemstillingen og løsningsforslag herpå.