Dagtilbud med særlige profiler - Fokus på familieliv, forskellighed og frihed.

Dagtilbud med særlige profiler - Fokus på familieliv, forskellighed og frihed.
Vi skal som familie have mulighed for at vælge dagtilbud med særlige profiler eks. musik, idræt eller natur. Det er vigtigt at dagtilbuddene afspejler, at vi som familier har forskellige værdier og interesser.

Jeg er selv friluftmenneske, har jagttegn og er spejder - en interesse jeg deler med mine 4 børn.
For mig er det vigtigt at børn i en tidlig alder kommer ud og får de gode naturoplevelser, men også får viden om naturen og hvordan vi passer på den.

Som børnefamilie skal der være gode pasningsmulighed samt et stærkt foreningsliv i lokalområdet. Særligt i landdistrikterne har det stor betydning for tilflytning, men også fastholdelse så familier ikke flytter fra landsbyerne, fordi der ikke er aktiviteter nok for de unge.
Det handler om at hverdagen skal kunne hænge sammen og give tryghed for hele familien.

Hvis du har de samme værdier, og du som børnefamilie mangler et liberalt talerør i Randers Byråd, så sæt kryds ud ved mig d. 16. november