Bæredygtige skoler i Randers Kommune

I Randers Kommune har vi et ansvar for at give de rette forudsætninger for, at skolerne kan skabe et pædagogisk og læringsmæssigt grundlag for bæredygtighed i såvel undervisningen som i driften af skolen.  Skolernes kerneopgave er undervisning med høj faglighed, almen dannelse og et skabe et godt og trygt læringsmiljø, men jeg ser det ikke som, at være et enten undervisning eller bæredygtighed. Derimod skal bæredygtighed implementeres i skolen og undervisningen. Unges fokus på og interesse for klimaet og verdensmålene kan vi lære noget af, og bør understøtte den motivation de har for at ville gøre en forskel.

 

Vi kan have politiske ambitioner om at skabe en god skole med høj faglighed, øget trivsel og social bevidsthed. Verdensmålene skal gøres håndterbare og kreative opgaver skal virkeliggøre komplekse problemstillinger. Jeg har et mål om at vi skal have en eller flere skoler som bliver ”verdensmålsskole”. Ikke blot af navn men også af gavn!

 

Det ville være lettere at sige ”NU skal folkeskolen have ro!”, men vi står overfor et globalt problem, som kræver globalt medborgerskab og handling, og vi er allerede bagud. Vi har ikke tid til at lade det ligge, og lade nogle andre overtage opgaven.

I min optik er der tale om en problemstilling, som lærerne og eleverne ikke skal løfte alene. Det er et fælles ansvar, og skal være en opgave der er fokus på i alle led - et universelt problem der kræver fællesskab og fokus, hvis det skal have nogen effekt.

Undervisningen af vores børn og folkeskolen skal have større fokus, og der skal tilføres flere ressourcer, for at vi får en bedre skole med højere faglighed, trivsel og generelt en mere sammenhængende skole. Dertil skal skolerne og skolebestyrelserne i højere grad have mere selvbestemmelse, da det alt andet lige giver øget arbejdsglæde for lærerne, og denne tror jeg i sidste ende vil kunne mærkes ude i klasselokalerne hos vores børn.

 

Kan vi ikke gøre det lidt bedre?

Lad os gå forrest i Randers Kommune og skabe en bæredygtig skole!