Stem personligt til folketingsvalget

Jeg er folketingskandidat for Venstre i Østjyllands Storkreds, valgt i Randers Nord, hvor jeg også bor med min familie på en gård i Hald.  Følg med i min valgkamp og tag endelig kontakt, hvis du har spørgsmål eller indspark til en god dialog.
Stem personligt på Lene Prip-Sørensen til det kommende folketingsvalg.
Lene Prip-Sørensen

#Priplene

Lidt om personen bag de politiske holdninger og ideer. I april 2021 blev jeg alene med vores 4 børn, da min mand pludselig døde af en hjertesygdom, som vi ikke kendte til. Der er ikke ord, der dækker nok til at beskrive vores situation, men det er jo den situation, vi nu står i, og må handle efter. Siden er jeg blevet kæreste og forlovet med min barndomskæreste, Kristian, som er flyttet ind til os på Skovgården. Kristian har 2 børn, så vi er blevet en stor familie.
Jeg er uddannet cand.mag. i samfundsfag og psykologi og har undervist på gymnasiale uddannelser siden 2007. Jeg er iværksætter, og derudover har jeg netop afsluttet en masteruddannelse i ledelsen indenfor gymnasiepædagogik. Fritid er der ikke meget af, men jeg er spejderleder og prioriterer spejderlivet, som jeg deler med familien.
Politik

Borgerlige liberale værdier danner den politiske ramme, hvor individets frihed og det frie valg er det centrale for mig. Tillid til og dialog med borgerne ser jeg som altafgørende for, at noget skal lykkes. Det handler om, at den enkelte borger skal i centrum, og ikke blot være endnu en opgave, der skal løses.
Mine politiske mærkesager og særlige interesseområder tager naturligvis sit udspring i min hverdag. Derfor har jeg særligt optaget af at forbedre forholdene for børn og unge.

Jeg vil bl.a. arbejde for en national sorgplan for familier hvor børn og unge pludselig mister mor eller far, eller forældre mister deres barn.

DET FRIE VALG!   
Unge i gymnasiet skal selv have frihed til at bestemme hvilket gymnasium de vi gå på. Det skal ikke være forældres indkomst der skal afgøre det! Jeg vil arbejde for at grundforløbet i gymnasiet skal fjernes, så unges motivation for deres uddannelse efterkommes allerede fra første skoledag.
Som lektor i gymnasiet, gennem 15 år,  har jeg modtaget eleverne fra grundskolen, og set, hvor afgørende det er med et ordentligt fagligt fundament. Lysten til og interessen for at gå i skole og senere videreuddanne sig starter med en god skolegang.
Vi skal have fokus på høj faglighed, og der skal stilles krav til den enkelte. Folkeskolen skal kunne løfte opgaven, og der skal flere ressourcer og øget fokus på at skabe det bedste læringsmiljø for vores børn. Friere rammer og tillid til skolerne og skolebestyrelserne vil alt andet lige give et mentalt, økonomisk og fagligt overskud, som i sidste ende vil kunne mærkes i klasserummet.
Der er forskel på børn, og det er en styrke, som vi skal arbejde med og ikke imod. De med størst udfordringer i skolen, skal understøttes fagligt og socialt med tidlig indsats. De elever, der har et fagligt overskud skal ikke glemmes. Faglige talentforløb, i skoletiden, der understøtter elevernes nysgerrighed og evner skal være en mulighed på tværs af skolerne. Her skal der etableres en bedre overgang til ungdoms- og erhvervsuddannelserne, hvor øget vejledning, virksomhedsforløb og en anden form for brobygning skal iværksættes.
Fri- og privatskoler er et alternativ til folkeskolen, som giver muligheden for, at man som familie kan vælge en anden skoleform, som passer lige præcis til ens børn og ens families værdier. Vi skal have retten, friheden og muligheden for at kunne vælge det private alternativ til, uanset hvilke årsager der er hertil. Dette gælder også på pasningsområdet for de mindste, hvor private dagplejere og institutioner spiller en vigtig rolle særligt i de mindre landsbyer, hvor det kan være en afgørende faktor for, om man bosætter sig i en landsby eller ej.

MINDRE KONTROL MERE TILLID!
Et andet område, hvor der skal ske nogle grundlæggende forandringer er indenfor beskæftigelsesområdet. Her er det altafgørende, at der tages afsæt i den enkelte borger, og at der målrettet arbejdes på, at de rigtige tilbud bliver iværksat for at komme i beskæftigelse igen. Som ledig oplever man mistillid og næsten umyndiggørelse i et system, hvor trusler om sanktioner og unødvendigt bureaukrati virker vigtigere end reelt at få hjælp til at komme i arbejde igen. Jeg vil arbejde for, at vi på sigt skal lukke jobcentrene, og indtil da skal vi undgå den evige kontrol, og i stedet oprette tilbud, som er målrettet den ledige.

FÆLLESSKAB OG FRIHED!
Endelig har vi nu igennem nedlukningen for alvor mærket vigtigheden af kultur- og foreningslivets betydning i vores hverdag. Dette er et område, som vi fortsat skal arbejde på at udvikle og styrke.  Mulighederne skal ikke kun være inde i byen, men også bredes ud til de mindre landsbyer, hvor vi skal understøtte de lokale ildsjæles ideer og arbejdsomhed. 
Med Gudenåen har Randers en enestående natur og den skal vi passe på, og vi skal med respekt herfor understøtte friluftslivet og udendørsaktiviteter, som også vil være et tilvalg for folk uden for Randers.

Perspektiv

Frihed, tillid og ansvarlighed er kerneværdier, som jeg prioriterer. Vi skal vægte individets frihed højt, men med frihed kommer der også et ansvar. Vi må som borgere aldrig blive blot endnu en opgave i systemet. Vores velfærdssamfund og vores demokrati er og skal være bygget på tillid og dialog. Forskellighed giver dynamik i vores samfund, og i min optik er friheden retten til at være den, vi vil. Vi formes gennem vores relationer til de mennesker, vi beskæftiger os med, og de handlinger, vi foretager os i livet. Ingen har lovet os, at livet skal være let, men vi kan forsøge at tage kontrol og styring på det liv, vi gerne vil leve og kæmpe for at nå de mål, vi finder vigtige. Jeg ønsker at få indflydelse på det danske samfund. Jeg vil arbejde for liberale værdier og for at vi som familier får frihed til selv at vælge, hvad der er bedst for os og vores børn. Derfor stiller jeg op for Venstre til folketingsvalget!

Sociale medier

Min politiske profil på Facebook.Glimt fra hverdagen med min forlovet og vores 6 børn, livet på landet, arbejde, spejder og alt derimellem.

Pressen skriver

Lene Prip-Sørensen

Her kan du læse eller genlæse artikel fra 11.07.2021 hvor Karin Hede fra Randers Amtsavis, skriver om, hvorfor jeg gerne vil i byrådet.

Ligestilling

Lørdag d. 16. oktober 2021 P4 Weekend Østjylland talte jeg om ligestilling og betydningen af kvinders rolle i politik. Dette fokus i forbindelse med "Kvindedagen i Randers" og et tværpolitisk arrangement d. 9/11 -21 "Skal kvinders stemmer have en større plads i offentligheden?". Hvor alle de kvindelige kandidater fra alle partierne samarbejder om emnet. Stærke og dygtige politikere, der tilfældigvis er kvinder, og som samarbejder trods uenigheder. 

Kontakt